Результаты

R******i J.

Verification of a COVID-19 document

Статус: справка №002854 действительна
Status: Valid

Дата выдачи: 17/08/2021
Document Issued: 17/08/2021

ФИО пациента: R******i J****n
Patient name: R******i J****n

Паспорт/Passport: C***1V**J

Результат: РНК не обнаружено
Result: Negative (Free from disease)