Результаты

A*****a I.V.

Verification of a COVID-19 document

Статус: справка №000876 действительна
Status: Valid

Дата выдачи: 02/04/2021
Document Issued: 02/04/2021

ФИО пациента: А*****а И.В.
Patient name: A*****a I***a

Паспорт/Passport: 72№0*****0

Результат: РНК не обнаружено
Result: Negative (Free from disease)