Результаты

K******a I.A.

Verification of a COVID-19 document

Статус: справка №003077 действительна
Status: Valid

Дата выдачи: 30/08/2021
Document Issued: 30/08/2021

ФИО пациента: К******а И.А.
Patient name: K******a I***a

Паспорт/Passport: 73 №7*****3

Результат: РНК не обнаружено
Result: Negative (Free from disease)