Результаты

M******a I.I.

Verification of a COVID-19 document

Статус: справка №003737 действительна
Status: Valid

Дата выдачи: 04/10/2021
Document Issued: 04/10/2021

ФИО пациента: М*****а И.И.
Patient name: M******a I***a

Паспорт/Passport: 51 № 6*****9

Результат: РНК не обнаружено
Result: Negative (Free from disease)