Результаты

I******a M.A.

Verification of a COVID-19 document

Статус: справка №001678 действительна
Status: Valid

Дата выдачи: 17/06/2021
Document Issued: 17/06/2021

ФИО пациента: Ю*****а М.А.
Patient name: I******a M*****a

Паспорт/Passport: 65 №7*****2

Результат: РНК не обнаружено
Result: Negative (Free from disease)