Результаты

B****a I.A.

Verification of a COVID-19 document

Статус: справка №003722 действительна
Status: Valid

Дата выдачи:04/10/2021
Document Issued: 04/10/2021

ФИО пациента: Б****а Ю.А.
Patient name: B****a I****a

Паспорт/Passport: 72 № 0*****2

Результат: РНК не обнаружено
Result: Negative (Free from disease)