Результаты

S*****v A.N.

Verification of a COVID-19 document

Статус: справка №000554 действительна
Status: Valid

Дата выдачи: 05/03/2021
Document Issued: 05/03/2021

ФИО пациента: С*****в А.Н.
Patient name: S*****v A****i

Паспорт/Passport: 76 №0*****6

Результат: РНК не обнаружено
Result: Negative (Free from disease)