Результаты

K*****v T.S.

Verification of a COVID-19 document

Статус: справка №003078 действительна
Status: Valid

Дата выдачи: 30/08/2021
Document Issued: 30/08/2021

ФИО пациента: К*****в Т.С.
Patient name: K*****v T*****i

Паспорт/Passport: 73 №6*****6

Результат: РНК не обнаружено
Result: Negative (Free from disease)