Результаты

T*****a E.V.

Verification of a COVID-19 document

Статус: справка №001914 действительна
Status: Valid

Дата выдачи: 01/07/2021
Document Issued: 01/07/2021

ФИО пациента: Т*****а Е.В.
Patient name: T*****a E***a

Паспорт/Passport: 65 №9*****2

Результат: РНК не обнаружено
Result: Negative (Free from disease)