Результаты

O****v A.N.

Verification of a COVID-19 document

Статус: справка №002128 действительна
Status: Valid

Дата выдачи: 10/07/2021
Document Issued: 10/07/2021

ФИО пациента: О****в А.Н.
Patient name: O****v A***n

Паспорт/Passport: 72 №5*****7

Результат: РНК не обнаружено
Result: Negative (Free from disease)