Результаты

I******o E.A.

Verification of a COVID-19 document

Статус: справка №000639 действительна
Status: Valid

Дата выдачи: 14/03/2021
Document Issued: 14/03/2021

ФИО пациента: И******о Е.А.
Patient name: I******o E***a

Паспорт/Passport: 75№7*****3

Результат: РНК не обнаружено
Result: Negative (Free from disease)