Результаты

S*****v I.Y.

Verification of a COVID-19 document

Статус: справка №001540 действительна
Status: Valid

Дата выдачи: 16/05/2022
Document Issued: 16/05/2022

ФИО пациента: С*****в И.Ю.
Patient name: S*****v I**a

Passport: 72 №5*****8

Результат: РНК не обнаружено
Result: Negative (Free from disease)