Результаты

N******a N.V.

Verification of a COVID-19 document

Статус: справка №001822 действительна
Status: Valid

Дата выдачи: 25/06/2021
Document Issued: 25/06/2021

ФИО пациента: Н******а Н.В.
Patient name: N******a N*****a

Паспорт/Passport: 75 №0*****3

Результат: РНК не обнаружено
Result: Negative (Free from disease)