Результаты

E*****a O.V.

Verification of a COVID-19 document

Статус: справка №001933 действительна
Status: Valid

Дата выдачи: 01/07/2021
Document Issued: 01/07/2021

ФИО пациента: Е*****а О.В.
Patient name: E*****a O**a

Паспорт/Passport: 72 №0*****5

Результат: РНК не обнаружено
Result: Negative (Free from disease)