Результаты

S*****v A.P.

Verification of a COVID-19 document

Статус: справка №002577 действительна
Status: Valid

Дата выдачи: 01/08/2021
Document Issued: 01/08/2021

ФИО пациента: С*****в А.П.
Patient name: S*****v A****i

Паспорт/Passport: 76 №4*****8

Результат: РНК не обнаружено
Result: Negative (Free from disease)