Результаты

N******v S.D.

Verification of a COVID-19 document

Статус: справка №001556 действительна
Status: Valid

Дата выдачи: 17/05/2022
Document Issued: 17/05/2022

ФИО пациента: Н******в С.Д.
Patient name: N******v S***n

Passport: 66 №3*****6

Результат: РНК не обнаружено
Result: Negative (Free from disease)