Результаты

K*******a I.S.

Verification of a COVID-19 document

Статус: справка №001828 действительна
Status: Valid

Дата выдачи: 26/06/2021
Document Issued: 26/06/2021

ФИО пациента: Х******а Ю.С.
Patient name: K*******a I****a

Паспорт/Passport: 76 №0*****9

Результат: РНК не обнаружено
Result: Negative (Free from disease)