Результаты

U*****a T.A.

Проверка справки COVID-19
Verification of a COVID-19 document

Статус: справка действительна
Status: Valid

Дата выдачи: 27/01/2021
Document Issued: 27/01/2021

ФИО пациента: У*****а Т.А.
Patient name: U*****a T*****a

Паспорт/Passport: 72 2*****2

Результат: РНК не обнаружено
Result: Negative (Free from disease)