Результаты

A*****a E.S.

Verification of a COVID-19 document

Статус: справка №001794 действительна
Status: Valid

Дата выдачи: 25/06/2021
Document Issued: 25/06/2021

ФИО пациента: А*****а Е.С.
Patient name: A*****a E*******a

Паспорт/Passport: 75 №4*****7

Результат: РНК не обнаружено
Result: Negative (Free from disease)