Результаты

O*****a I.A.

Verification of a COVID-19 document

Статус: справка №001960 действительна
Status: Valid

Дата выдачи: 02/07/2021
Document Issued: 02/07/2021

ФИО пациента: О*****а И.А.
Patient name: O*****a I***a

Паспорт/Passport: 73 №6*****3

Результат: РНК не обнаружено
Result: Negative (Free from disease)