Результаты

P****v T.S.

Verification of a COVID-19 document

Статус: справка №002256 действительна
Status: Valid

Дата выдачи: 16/07/2021
Document Issued: 16/07/2021

ФИО пациента: П****в Т.С.
Patient name: P****V T*****I

Паспорт/Passport: 75 №0*****7

Результат: РНК не обнаружено
Result: Negative (Free from disease)