Результаты

T*****h E.V.

Verification of a COVID-19 document

Статус: справка №001556 действительна
Status: Valid

Дата выдачи: 06/06/2021
Document Issued: 06/06/2021

ФИО пациента: Т****х Е.В.
Patient name: T*****h E***a

Паспорт/Passport: 71 №6*****2

Результат: РНК не обнаружено
Result: Negative (Free from disease)