Результаты

D****a A.N.

Verification of a COVID-19 document

Статус: справка №002302 действительна
Status: Valid

Дата выдачи: 17/07/2021
Document Issued: 17/07/2021

ФИО пациента: Д***а А.Н.
Patient name: D****a A*****i

Паспорт/Passport: 75 №5*****3

Результат: РНК не обнаружено
Result: Negative (Free from disease)